Huviharidus

Huviharidust võivad pakkuda nii munitsipaalomandis huvikoolid, erahuvikoolid,  üldhariduskoolide juures  tegutsevad  huviringid  kui ka spordiklubid, loovus- või keeltekoolid.

Huvikool tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu viies valdkonnas: sport, tehnika, loodus, üldkultuur, muusika ja kunst. Huvikoolis toimub õppetöö õppekava alusel grupi- ja individuaalõppe vormis.