Muusika

Muusika ehk helikunst on üks kaunitest kunstidest, mille materjaliks võivad olla helid: muusikalised helid, mürad ja konkreetse loodus- või inimkeskkonna helid. Muusika ülesmärkimiseks kasutatakse muu hulgas noodikirja.

Muusika liigid on: instrumentaalmuusika (muusika liik, kus heliteos esitatakse muusikainstrumentidega), levimuusika (üldnimetus muusikastiilidele ja -suundadele, mis kujunesid 20. sajandi teisel poolel ja mida iseloomustab levimine massiteabevahendite ja helisalvestustehnika abil, hõlmab sellises tähenduses popmuusikat, rokkmuusikat, džässmuusikat jpt suundi ja stiile), süvamuusika (tavaliselt mõistetakse süvamuusika all klassikalist muusikat selle sõna laiemas tähenduses, see tähendab, et mitte ainult klassitsismi, vaid ka keskaja, renessansi, baroki ja romantismi muusikat, paljusid modernistlikke ja postmodernistlikke suundi jpm) ja vokaalmuusika (muusika liik, kus heliteos esitatakse lauldes).

Maailmamuusika on termin, mida mõnikord kasutatakse pärimusmuusika ja sellest inspireeritud muusikalise loomingu kohta, eriti kui ühes ja samas kontekstis (festivalid, raadioprogrammid jms) on hõlmatud erinevate rahvaste pärimusmuusika.

Muusika huviringide kohta leiad rohkem infot siit.