Heia, vähemalt 16-aastased noored!
Kui oled huvitatud hotellindusest ja/või soovid leida suveks tööd, sea sammud Hiltoni hotelli karjääripäevale!

https://www.facebook.com/events/220541818712381/