“Noortekohtumised” programm

Tervitused SA Archimedese noorteagentuurist!

Kutsume teid kaasa lööma SA Archimedese noorteagentuuri poolt juba 2015. aastal käivitatud programmis.

Programmi nimeks on Noortekohtumised ja selle eesmärgiks on ergutada Eestis elavate 11-16 aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist, kultuuritundlikkust ja arengut.

Kuigi sageli räägitakse, et lõimumise osas Eestis midagi ei tehta ega toimetata, siis Noortekohtumised ei lase ennast sellest heidutada, vaid viivad igal aastal 45-60 projekti raames kokku üle 1700 Eestis elava erineva emakeelega noore! 

Noortekohtumised kätkevad endast koostööprojekte väga paljudel erinevatel teemadel (keskkonnahoiust muusikani), mille idee töötavad välja ja viivad ellu noored ise. 

Käesoleval aastal on juba toimunud esimene Noortekohtumiste programmi taotlusvoor, kus jagasime 22 projekti vahel 100 000 eurot. 

Järgmisesse vooru ootame veelgi suuremat osavõttu. 

Teil on juba mõtteid ja ideid, mida võiks programmi raames teostada? Tõstke oma võimalusi toetuse saamiseks ja esitage eeltaotlus 20. oktoobriks – anname projektile tagasisidet ja häid soovitusi, et sellest saaks üks tõeliselt väärt projekt, mille saaksite meile kandideerimiseks esitada juba hiljemalt 1. novembril, 2017! Eeltaotlused saab saata aadressil noortekohtumised@archimedes.ee

Tulge ja näitame koos, et lõimumine ja sõbralik koostöö on võimalik! Vajadusel saame soovitada ka projektipartnereid!

Tule uuri julgelt ka lisainformatsiooni Noortekohtumiste kohta http://noored.ee/rahastus/noortekohtumised/