Päranditegijate konkurss

PÄRANDITEGIJAD

Konkursile “Päranditegijad” oodatakse lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud maja, aga mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe, kunstiteos, sõiduk. Konkursil osalemiseks tuleb esitada jagamist võimaldavas vormis lugu (ekskursioon, matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt). Võiduvõimalusi suurendab see, kui lugu on räägitud põnevast objektist kaasakiskuvalt või ootamatu nurga alt.

Lugude esitamise tähtaeg on 23. aprill, osaleda võivad 0-19-aastased noored üksi või meeskonnaga (klassiga). Võitjad kuulutatakse välja Tallinna Vabaduse väljakul Euroopa päeval 9. mail ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 veebis. Viis parimat lugu osalevad Euroopa Komisjoni poolt korraldataval üle-euroopalisel pärandimeistrite konkursil Heritage Makers competition.

Auhinnad osalejatele panevad välja Euroopa Komisjoni Eesti Esindus ja Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis. Parim meeskondlikult oma töö teinud klass Eesti gümnaasiumist või kutseõppeasutusest (noored vanuses 16-19 aastat) sõidab auhinnareisile Strasbourgi, Euroopa Parlamenti, et osaleda Euroopa Parlamendi noorteprogammis Euroscola.

Vaata inspireerivaid näiteid, tutvu reeglitega ja lae üles oma lugu https://www.parandiaasta.ee/paranditegijad/
Liitu Päranditegijate Facebooki sündmusega https://www.facebook.com/events/197571944335565
Lisainfo:
Madle Lippus – Päranditegijate konkursi koordinaator
53 4888 41 madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee<mailto:madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee>

PÄRANDIVADERID

Teeme 7-19-aastaste kooliõpilaste ühisjõul Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks väärika kingituse märgates ja korrastades kodukohas hooldamist vajavat või unustusse vajunud pärandipaika. Ettevõtmise peamine eesmärk on kohaliku ajaloo parem tundmaõppimine ja väärtustamine. Lisaks saab iga õpilane tunda, et on andnud olulise panuse kohaliku kultuuripärandi kestmajäämisele.

Ootame uusi ja juba kogenud pärandivadereid kaasa lööma, registreeruda saab alates 15. märtsist, korrastustalguid võib läbi viia aprillist oktoobri lõpuni.

Vajadusel hüvitatakse igale meeskonnale 250 euro ulatuses talgupäeva korraldamisega seotud kulud, samuti kaetakse õpilastele paiga kultuuriloolist tausta tutvustama kutsutud ajalooeksperdi esinemistasu.

Lisainfo:
http://ouesope.ee
Elle Lepik – Pärandivaderite projekti koordinaator
522 6456 elle@ouesope.ee<mailto:elle@ouesope.ee>

Päranditegijate konkurssi korraldab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseamet koostöös Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi infobürooga Eestis, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärandivaderite algatusega.

Pärandivaderite algatuse eestvedaja on MTÜ Estlander. Toetavad Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, koostööpartnerid on Muinsuskaitseamet ja TeemeÄra!.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 eesmärgiks on innustada noori väärtustama ainelist kultuuripärandit ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma. Loe rohkem Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 kohta https://www.parandiaasta.ee