Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Tallinna Ülikooli juures toimetab gümnaasiumi ja kutsekoolinoortele  suunatud Õpilasakadeemia, mis pakub noortele enesetäiendamise võimalusi, toetab noorte edasist elukutse valikut, suunab õpingutele ülikoolis ning aitab kohaneda üliõpilaseluga? Veeburaris algaval semestril on noortel võimalik valida 12 erineva kursuse vahel.

Rohkem infot: http://www.tlu.ee/akadeemia