Stipendiumikonkurss 16-18a noortele

United World College Eesti Ühing kuulutab välja 2017. aasta stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal antakse välja täisstipendium UWC Pearson (Kanada) kolledžisse, 75% stipendium UWC Changsu (Hiina) kolledžisse ning 60% stipendium UWC Mahindra (India) kolledžisse.

Konkurss on avatud 16-18-aastastele põhiharidusega noortele.

Täpsem info UWC liikumise ja stipendiumikonkursi kohta on kättesaadav meie koduleheküljel: www.ee.uwc.org. Soovitame kandidaatidel enne avalduse saatmist põhjalikult UWC liikumisega tutvuda.

Kandideerimisvormi täitmise tähtaeg on 25. detsember 2017.

Jõelähtme Osaluskohvik

Hei, Jõelähtme noor vanuses 13-26! 

Nüüd on sul võimalus kaasa rääkida noortele muret tekitavates küsimustes. 17. novembril algusega kell 12:30 algab meie valla esimene osaluskohvik, kus saab kaasa rääkida transpordi, vabaaja sisustamise, noortepoliitika, kultuuri ja infoleviku teemadel. Probleemide leidmine ja lahenduste välja pakkumine aitab Jõelähtme valda noortepärasemaks muuta. Tule kindlasti ja võta sõber ka kaasa! 🙂

Transpordi soov vajadusel esitada Google docsi keskkonnas.
Kohapeal on kaetud ka näksilaud!

Päevakord avaldatakse lähipäevade jooksul.

Registreerimine toimub 8. novembrini aadressil: https://goo.gl/forms/F37VWIjyDeB5Jn373

Lisainfo:
Roland Rikolas
roland.rikolas@joelahtme.ee
Osaluskohviku peakorraldaja

“Salliv kool” projektikonkurss

Salliv kool kutsub ideaalset õpikeskkonda looma. Parima hariduse saab koolis, kus on õpilas- ja õpetajasõbralik õhustik ning pole koolikiusamist. ❤️

Projekti eesmärgiks on toetada noorte omaalgatusi. Taotluse võivad esitada kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad.
Seega kui sul, noor, on mõni lahe idee💡, kuidas oma kooli õhkkonda harmoonilisemaks ning sõbralikumaks muuta, siis pane taotlus teele!
Rohkem infot: http://sallivkool.ee/projektikonkurss/

“Noortekohtumised” programm

Tervitused SA Archimedese noorteagentuurist!

Kutsume teid kaasa lööma SA Archimedese noorteagentuuri poolt juba 2015. aastal käivitatud programmis.

Programmi nimeks on Noortekohtumised ja selle eesmärgiks on ergutada Eestis elavate 11-16 aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist, kultuuritundlikkust ja arengut.

Kuigi sageli räägitakse, et lõimumise osas Eestis midagi ei tehta ega toimetata, siis Noortekohtumised ei lase ennast sellest heidutada, vaid viivad igal aastal 45-60 projekti raames kokku üle 1700 Eestis elava erineva emakeelega noore! 

Noortekohtumised kätkevad endast koostööprojekte väga paljudel erinevatel teemadel (keskkonnahoiust muusikani), mille idee töötavad välja ja viivad ellu noored ise. 

Käesoleval aastal on juba toimunud esimene Noortekohtumiste programmi taotlusvoor, kus jagasime 22 projekti vahel 100 000 eurot. 

Järgmisesse vooru ootame veelgi suuremat osavõttu. 

Teil on juba mõtteid ja ideid, mida võiks programmi raames teostada? Tõstke oma võimalusi toetuse saamiseks ja esitage eeltaotlus 20. oktoobriks – anname projektile tagasisidet ja häid soovitusi, et sellest saaks üks tõeliselt väärt projekt, mille saaksite meile kandideerimiseks esitada juba hiljemalt 1. novembril, 2017! Eeltaotlused saab saata aadressil noortekohtumised@archimedes.ee

Tulge ja näitame koos, et lõimumine ja sõbralik koostöö on võimalik! Vajadusel saame soovitada ka projektipartnereid!

Tule uuri julgelt ka lisainformatsiooni Noortekohtumiste kohta http://noored.ee/rahastus/noortekohtumised/

Noorteuuring

Kas Sa soovid, et meil siin Lool oleks palju huvitavaid tegutsemisvõimalusi noortele? Soovid aktiivselt osaleda tegevustes, mis Sulle meeldivad? Saad sellele kaasa aidata!

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib läbi uuringu „Noored noorsootööst“.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatava uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade kuni 26-aastaste noorte rahulolust noortele suunatud tegevustes osalemise võimalustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.

Uuringu küsimustiku lingid eri vanuserühmade noorte ning lapsevanemate jaoks eesti ja vene keeles on leitavad http://noorteuuring.ut.ee/ .

Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse sellel veebilehel 2018. aasta algul.

Loo noortekeskus