Noorte osalus ja kaasamine

Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik, kas kodus, koolis, koduvallas, maakonnas, aga ka kogu Eestis, Euroopas ja miks mitte kogu maailmas. Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi, passiivse osaluse käigus osaletakse ühiskonna pakutavates tegevustes.

Noorte kaasamine on noortele mitmekesiste võimaluste loomine osalemiseks otsustusprotsessides ning noorte osalusmotivatsiooni ja –harjumuse kujundamine.

Noored saavad otsuste mõjutamises kaasa rääkida maakondlikes noortekogudes, kohalike omavalitsuste osaluskogudes, näiteks noortevolikogus, riigi ja kohaliku omavalitsuse juures tegutsevates nõuandvates kogudes, erinevates noorteorganisatsioonides jne.

Siit leiad infot erinevate noorte osaluskogude kohta nii oma vallas kui ka maakonnas ja üleriigiliselt. Leia endale sobiv osaluskogu ja võta nendega ühendust, et ka ise erinevates otsustusprotsessides kaasa rääkida.