Kujunemislugu

Kostivere noortekeskus on koht, mis on tehtud noortega koos noorte endi jaoks. Kostivere noortekeskus avati 16.12 2008 katlamaja ja tuletõrjedepooga samas majas. Aastal 2022-2023 asus noortekeskus asenduspinnal.
Aastal 2024 avati uus ja värske maja taas koos tuletõrjedepooga! Noortekeskuses pole kunagi ükski päev sarnane!
Meie noortekeskuses valitseb soe, positiivne ja turvaline õhkkond. Iga noore ideed, mõtted, mured ja rõõmud kuulatakse ära ja üheskoos püütakse leida neile lahendus või teostus. Noortekeskus annab noorele võimaluse ennast pidevalt teostada ja arendada.

Loe lisa siit:
https://joelahtme.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/39486318?redirect=https://joelahtme.ee&fbclid=IwAR3-GdyLthfRujbrC3XkdYvdYXz9sZoMrFnUzLlkaOEp43D6PblQrOTrg2s

Kostivere noortekeskus