Toetused ja projektid

Üks rikastav võimalus on osa võtta erinevatest projektidest. Kui Sa oled ettevõtlikum noor, siis on võimalus ka ise algatada uusi ettevõtmisi, olgu selleks projekt, uus organisatsioon või ettevõte. See sõltub juba sellest, milline on Sinu idee ning kuhu tahad jõuda. Lisaks ideele on vaja ka mõttekaaslasi ja ressursse. Kõige rohkem aga on vaja järjekindlust, et alustatu lõpuni viia. Eestis on mitmeid organisatsioone, mis noorte algatusi toetavad, kasuta interneti abi nende leidmiseks ja küsi abi noorsootöötajatelt.

Siit leiab infot erinevate toetuste ja projektide kohta, et oma meelepärase huvitegevusega tegeleda ning oma ideede elluviimiseks erinevates valdkondades vajalikku toetust saada.