Töö ja karjäär

Esmase töökogemuse saamiseks on noortel mitmeid erinevaid võimalusi: olla vabatahtlik, käia praktikal, proovida hooaja töid, osaleda töövarjupäevadel või töömessidel läbides praktilisi harjutusi.

Sobiva töökoha leidmiseks on mitu võimalust: külasta erinevaid internetiportaale, küsi vanematelt, sõpradelt või sugulastelt, hoia silm peal oma valla- ja maakonnalehel ning kaupluste infostendidel jne. Kui Sinu põhitegevuseks on õppimine, siis kindlasti uuri, millistes valdkondades ja kui kaua Sa oma vanusest lähtuvalt tohid töötada. Siit leiad infot ka karjääriplaneerimise, töötamiseks vajalike lepingute sõlmimise, ettevõtlikkuse ja muu olulise kohta tööturule sisenemiseks.